Isabelle Lorelei's Weblog

Blog amar. Si tacut

Este greu, dar posibil

with one comment

42-17182418

Sunt cazuri în care bolile grave ale unor copii, tineri sau maturi sunt descoperite târziu sau pacienţii se află sub tratament cu anii, dar fără rezultate pozitive – cancer, leucemie, tumori cerebrale etc. Sunt cazuri în care bolile respective evoluează rapid sau apar recidive – iar şansele de supravieţuire în spitalele din România se reduc drastic (boala nu răspunde la chimioterapie sau radioterapie, aparatura medicală pentru intervenţii chirurgicale complexe lipseşte, transplantul nu poate avea loc din lipsă de donator compatibil 100% etc). Avem şi medici excepţionali dar, din păcate, nu pot face minuni cu mâinile goale.

Ce îi rămâne de făcut celui care vrea să trăiască? Să lupte pentru a pleca în străinătate. În clinici care acceptă pacientul şi îi dau şanse în stadiul în care, în opinia unor medici români, „nu se mai poate face nimic”. În cazul în care o persoană diagnosticată cu o boală gravă cu evoluţie rapidă a fost acceptată, de exemplu, la INI Hanovra, va fi nevoit să apeleze la bunăvoinţa populaţiei pentru a-l ajuta, pentru că CNAS România nu are contract cu această clinică, deci este exclus să plece la operaţie sau tratament cu formularul E 112. Ar putea pleca cu bani din fondul de solidaritate, conform Ordinului 50/2004, doar dacă nu este o urgenţă – adică boala să suporte „o amânare” de 2-3 luni, necesare strângerii documentelor, întocmirii dosarului, depunerea la DSP, aprobări, comisie (se întâlneşte doar o dată pe lună), şedinţe de guvern etc. Şi, evident, dacă bolnavul are familie sau prieteni care să bată drumurile pentru el (s-a gândit cineva că un bolnav cu o tumoră cerebrală, cu dureri infernale de cap şi care este ameninţat cu orbirea nu are cum să bată toate drumurile astea?). Există şi riscul de a nu exista bani în fond iar dosarul să fie amânat din lună în lună până când

Pentru cei care sunt dispuşi să încerce:

Formularul E 112

Este formularul care, desi se obtine foarte greu, v-ar putea salva viata – in cazul in care sunteti asigurat la CNAS Romania, sunteti pe o lista de asteptare sau tratamentul este programat prea tarziu.

Casele de asigurari de sanatate la care sunt luati în evidenta asiguratii elibereaza formularul E 112 solicitantilor, daca se încadreaza în una din urmatoarele situatii:

– asiguratul îsi transfera resedinta pe teritoriul unui alt stat membru UE si necesita mentinerea dreptului la prestatiile de boala – maternitate acordate pâna la momentul transferului în România;

– asiguratul urmeaza sa efectueze un serviciu medical care face parte din pachetul de servicii medicale de baza din România, iar acesta nu poate fi acordat într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în Romania, luându-se în considerare starea curenta de sanatate a persoanei si evolutia probabila a bolii.

Asiguratii care solicita formularul E112 vor depune la casa de asigurari de sanatate de care apartin urmatoarele documente:

– cerere;

– copie a actului de identitate sau, dupa caz, a certificatului de nastere;

– un raport medical care va contine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în strainatate, numai pentru cea de a doua situatie;

– dosarul medical din care sa rezulte diagnosticul pacientului si faptul ca serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una din unitatile sanitare din România;

– o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru al Uniunii Europene din care sa rezulte disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicata de persoana solicitanta. În situatia în care asiguratul îsi schimba resedinta va prezenta si un înscris medical din care sa rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurari de sanatate nu intervin în întocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavând atributii în acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.

Precizari privind FORMULARUL E 112, conform Casei Nationale de asigurari de sanatate. Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs pentru asigurarea de boala-maternitate. Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72.

Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:

– I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobândit dreptul la asigurarea de sanatate într-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE în care îsi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;

– II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.

Conditii de emitere prevazute de regulamente:

1. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.

2. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite doua conditii cumulative:
– A. tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din România.

– B. acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Daca cele doua conditii sunt îndeplinite, casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aiba la baza si un raport medical care sa ateste starea de sanatate a solicitantului. Regula generala este ca acest formular se elibereaza înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat.

Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

Cum se construieste un dosar medical pentru aprobare formular E112

– 1. se aduna toate rapoartele medicale si se traduc in limba tarii de unde este clinica;

– 2. se trimit la doctorul care urmeaza sa se ocupe de pacient in strainatate si se asteapta aprobarea informala;

– 3. se traduce fisierul «Scrisoare de la medicul din strainate care te primeste» in limba tarii respective si se trimite ca exemplu medicului (atentie sa nu dispara ce este in varianta romana cu rosu si care practic acopera si alte investigatii suplimentare care sunt descoperite ca necesare in baza investigatiilor initial programate);

– 4. Se trimite fisierul de la punctul 3 medicului si se solicita completarea si semnarea acestei scrisori de catre managementul clinicii/responsabilul lor pentru relatiia cu casa de asigurari de acolo;

– 5. Se primeste fisierul completat si semnat si se da la tradus legalizat;

– 6. Se verifica daca traducerea in romana contine randurile rosii mentionate mai sus;

– 7. Se merge la medicul specialist cu aceasta scrisoare si traducerea ei (nu lasati la medicul din Romania originalele);

– 8. I se da sa completeze de mana formularul «Raport medical de completat de catre medicul din Romania»;

9. Daca sunteti din Bucuresti: verificati daca sunteti asigurat OPSNAJ sau CASMB – exista la fiecare din ele un birou la registratura separat care preia aceste formulare: departamentul de relatii internationale.

Trebuie sa aveti mare grija la: completarea punctului 7; la lista de servicii recomandate trebuie sa coincida cu lista din scrisoarea de la medicul care va trateaza in strainatate; trebuie incercuit punctul a); se incercuieste punctul b) si pe zona de puncte puncte se scrie explicit ca nu se poate efectua tratamentul in timp util in Romania deoarece exista ex: «permanent riscul de sangerare fapt care ar duce la decesul prematur al pacientului» sau «pacientul este pe pozitia .. (100)  din lista de asteptare pentru tratarea afectiunii, tratarea conform listei punandu-i viata in pericol» – trebuie anexata si lista pe care o are orice spital care trateaza boli grave; se incercuieste c) si se scrie exact cum scrie de tipar, se adauga «durata si modul de transport nefiind in masura sa afecteze starea de sanatate existenta»; se incercuieste d) si se completeaza cu titlurile tuturor rapoartele de la punctul 1; la completarea punctului 8 luati toate semnaturile inclusiv nr de iesire de la spital.

Ordinul 50/2004

Acordarea de ajutor persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate

In temeiul art.1 din Ordonanta Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata prin Legea nr.119/2003, persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate in tara, pot fi trimise la tratament in strainatate, cheltuielile pentru aceste tratamente fiind suportate din bugetul de stat alocat Ministerului Sanatatii.

In conformitate cu prevederile cuprinse in Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.302/2004, trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmita de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.

Conditii. Trimiterea la tratament se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale in Romania, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate, si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita.

Cuantum. Dupa obtinerea aprobarii din partea Ministerului Sanatatii si pe baza documentelor primite de la clinica de specialitate din strainatate, se procedeaza la initierea de catre Ministerul Sanatatii a unui proiect de hotarare a Guvernului pentru acordarea unui ajutor. In situatia in care Ministerul Sanatatii nu poate finanta integral tratamentul in strainatate, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la solicitarea Ministerului Sanatatii, poate cofinanta tratamentul.

Modalitati de obtinere. Decizia trimiterii pentru tratament medical in strainatate este adoptata dupa examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre Comisia medicala de specialitate a Ministerului Sanatatii.

Documente Necesare. Persoana care solicita un ajutor pentru tratament medical in strainatate, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

– inregistrarea unei cereri insotita de documentele medicale (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) la Directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza;

– efectuarea investigatiei medicale de catre Centrul universitar la care este arondata Directia de sanatate publica respectiva, conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.50/2004, in vederea intocmirii documentatiei medicale necesara trimiterii bolnavului in strainatate;

– transmiterea acestei documentatii Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii in vederea examinarii acesteia;

– examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre comisia din cadrul Ministerului Sanatatii, in vederea obtinerii aprobarii trimiterii la tratament in strainatate.

Ordin nr. 50/2004 Metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Monitorul Oficial nr. 76 din 01/29/2004 . Avand in vedere prevederile art. 3 din O.G. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea 119/2003, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB.518/2004, in temeiul prevederilor H.G. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1.

(1) Activitatea de trimitere la tratament medical in strainatate a bolnavilor este indeplinita de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti si de Directia generala asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii.

(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate se aproba de Ministerul Sanatatii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tara, pe baza unei documentatii medicale intocmite de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de sanatate publica.

Art. 2.

(1) Trimiterea la tratament in strainatate se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicala primara, de specialitate, si care au fost spitalizati in unitati sanitare care ofera servicii medicale de inalta calitate profesionala si tehnica, dar a caror sanatate nu a fost restabilita.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) se depun de catre medicul de familie, de catre apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV sau reprezentant legal) sau de catre bolnav la directia de sanatate publica in a carei raza teritoriala domiciliaza, impreuna cu o cerere din partea bolnavului sau a apartinatorului.

(3) In centrele universitare medicale din Bucuresti, ClujNapoca, Iasi, Craiova, Timisoara si Targu Mures se organizeaza comisii de specialitate teritoriale, ai caror presedinti vor fi nominalizati prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Arondarea judetelor la centrele universitare medicale este prevazuta in anexa 1.

(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu inalt nivel de pregatire profesionala, presedintele fiecarei comisii fiind numit de ministrul sanatatii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, iar componenta acestora va fi hotarata de presedinte.
(6) Atributiile comisiilor de specialitate teritoriale sunt prevazute in anexa 2.

Art. 3.

(1) Directiile de sanatate publica vor desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activitatii de trimitere la tratament in strainatate, activitate care consta in intocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.

(2) Medicul inspector prevazut la alin. (1) are obligativitatea demararii documentelor necesare in termen de o saptamana de la inregistrarea cererii.

(3) Medicul inspector prevazut la alin. (1) efectueaza corespondenta cu clinica recomandata de comisia de specialitate teritoriala, programeaza bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile de plata a tratamentului, precum si numarul de cont al clinicii.

Art. 4.

(1) Bolnavii propusi pentru trimitere la tratament in strainatate pot fi internati intr-o clinica din centrul universitar la care este arondata directia de sanatate publica, la recomandarea presedintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei investigatii medicale riguroase atat pentru maladia de baza, cat si pentru depistarea unor afectiuni ce contraindica sau complica tratamentul.

(2) Dupa efectuarea investigatiei medicale prevazute la alin. (1) va fi intocmita de catre presedintele comisiei de specialitate teritoriale documentatia necesara trimiterii bolnavului in strainatate, daca este cazul.

(3) Directorul directiei de sanatate publica trimite Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii documentatia intocmita in conformitate cu metodologia prevazuta in prezentul ordin si insotita de adresa-tip de inaintare, al carei model este prevazut in anexa 5.

(4) Comisia de specialitate teritoriala are obligativitatea de a comunica, in scris, directiei de sanatate publica concluziile sale, inclusiv conduita medicala de urmat, in maximum 14 zile de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei raspund administrativ, civil sau penal, dupa caz.

(5) Comisia de specialitate teritoriala care recomanda trimiterea la tratament in strainatate are oligatia sa examineze bolnavul si la intoarcerea acestuia in tara, pentru a stabili beneficiul tratamentului, intocmind un raport medical ce va fi inaintat directiei de sanatate publica, care sa cuprinda date privind starea prezenta a bolnavului.

6) In cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii sa se deplaseze in strainatate cu insotitori, costurile deplasarii si cazarii urmand sa fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor in care bolnavul are varsta cuprinsa intre 0-1 an.

(7) In cazul in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament in strainatate mai mult de o luna, directia de sanatate publica va informa Ministerul Sanatatii asupra cauzelor acestei intarzieri, urmand ca acesta sa intervina prin reprezentantii sai pentru rezolvarea problemelor aparute.

Art. 5.

(1) Decizia trimiterii pentru tratament medical in strainatate este adoptata dupa examinarea documentatiei medicale a bolnavului de catre o comisie a Ministerului Sanatatii, formata din ministrul sanatatii, ministrul secretar de stat pe probleme de asistenta medicala, directorul general al Directiei generale asistenta medicala si directorul Directiei relatii cu Parlamentul, legislatie si contencios.

(2) In cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile aprobate lunar cu aceasta destinatie, comisia Ministerului Sanatatii va aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:
– riscul vital legat de evolutia bolii;

– beneficiul estimat pentru bolnav;

– varsta pacientului.

Art. 6.

(1) Suma in valuta necesara pentru tratamentul in strainatate se comunica de directia de sanatate publica a judetului in care domiciliaza pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din strainatate.

(2) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (1) si la art. 4 alin. (6) se asigura de Ministerul Sanatatii in limita bugetului aprobat si se utilizeaza pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizarii si ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise directiei de sanatate publica prin care s-a intocmit documentatia bolnavului.

(3) Asigurarea valutei necesare se face de catre directia de sanatate publica a judetului in care domiciliaza bolnavul, in conformitate cu regulamentul valutar in vigoare.

Art. 7.

(1) Plata tratamentului se face de catre directia de sanatate publica, de regula, in contul clinicii din strainatate, dupa efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite in original de la aceasta.

(2) In situatia in care clinica din strainatate solicita achitarea in avans a costului tratamentului sau a unei parti din acesta, directia de sanatate publica va transmite suma stabilita, solicitand totodata ca la sfarsitul tratamentului sa se transmita documentele justificative pentru costul total al tratamentului.

(3) In cazul unor urgente medicale, pe baza recomandarilor comisiilor de specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei din cadrul Ministerului Sanatatii, pacientul poate efectua tratamentul recomandat in strainatate, cu suportarea cheltuielilor de catre acesta, inclusiv costul transportului sau al insotitorului, daca este cazul, urmand ca in termen de 3 zile de la intoarcerea in tara, pe baza documentelor justificative, sa solicite directiei de sanatate publica decontarea cheltuielilor prevazute la art. 6 alin. (2).

(4) In vederea stabilirii modalitatii de achitare a costului tratamentului in avans sau dupa efectuarea acestuia, directiile de sanatate publica vor solicita, in corespondenta cu clinicile din strainatate, precizari in acest sens.

(5) In cazul pacientilor care au efectuat tratament in strainatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si pentru care se solicita de catre clinica din strainatate prezentarea pentru control medical, in urma evaluarii tratamentului, efectuata de catre comisia de specialitate teritoriala, se va considera prioritara asigurarea finantarii pentru acesti pacienti, pe baza recomandarii termenului de prezentare stabilit de clinica din strainatate.

(6) In cazul pacientilor la care suma facturata pentru tratament este mai mica decat suma aprobata, diferenta va putea fi utilizata in acelasi scop, daca este cazul, in cursul aceluiasi an calendaristic, pe baza aprobarii comisiei Ministerului Sanatatii.

Art. 8.

(1) La plecarea din tara in vederea efectuarii tratamentului, bolnavul sau apartinatorul va semna un angajament prin care se obliga ca in termen de 3 zile de la intoarcere sa prezinte directiei de sanatate publica documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevazut in anexa 6.

(2) Pacientul sau apartinatorii acestuia vor semna un document de luare la cunostinta despre boala de care sufera, interventia recomandata, rezultatele asteptate in urma efectuarii interventiei in strainatate, precum si despre riscurile pe care le comporta interventia. Modelul acestui document este prevazut in anexa 7.
(3) In cazul decesului pacientului familia are obligatia sa anunte in termen de 7 zile aceasta situatie directiei de sanatate publica, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.

Art. 9.

Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovata va raspunde material, civil sau penal, dupa caz.

Art. 10.

(1) Este interzisa finantarea retroactiva a tratamentelor efectuate in strainatate de catre bolnavi care nu au avut aprobarea prealabila a comisiei Ministerului Sanatatii, prevazuta la art. 5.

(2) Directia de sanatate publica are obligatia de a comunica Directiei generale asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii cazurile in care plecarea pacientilor in strainatate in scopul efectuarii unui tratament medical s-a facut fara aprobarea prealabila a comisiei Ministerului Sanatatii.

Art. 11.

Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical in strainatate se aproba de ordonatorul principal de credite, in limita fondurilor aprobate anual si trimestrial cu aceasta destinatie.

Art. 12.

La intoarcerea in t ara bolnavul are obligatia sa se prezinte in termen de 14 zile la comisia de specialitate teritoriala care i-a recomandat tratamentul in strainatate.
Art. 13.

Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 14.

Directia generala asistenta medicala, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii si directiile de sanatate publica vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 15.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in M.Of. 126 din 27 februarie 2003.

Art. 16.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1 ARONDAREA JUDETELOR la centrele universitare medicale in care functioneaza comisiile de specialitate teritoriale si comisiile medicale centrale

1. Centrul universitar Bucuresti: Municipiul Bucuresti, Judetele: Arges, Buzau, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Braila

2. Centrul universitar Cluj-Napoca: Judetele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj

3. Centrul universitar Timisoara: Judetele: Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara

4. Centrul universitar Iasi: Judetele: Bacau, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati

5. Centrul universitar Targu Mures: Judetele: Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Sibiu

6. Centrul universitar Craiova: Judetele: Gorj, Mehedinti, Valcea, Dolj, Olt.

ANEXA 2 ATRIBUTIILE comisiilor de specialitate teritoriale

1. Examineaza bolnavul si documentatia medicala, in vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de baza (clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnand totodata si eventualele boli asociate.

2. Recomanda clinica din strainatate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.
3. Completeaza procesul-verbal medical care va fi inclus in documentatia medicala ce va fi trimisa directiei de sanatate publica, al carui model este prevazut in anexa 3.
4. Completeaza fisa speciala prevazuta in anexa 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicita transplant de celule STEM hematopoietice.

5. Recomanda internarea bolnavilor, propusi pentru plecare la tratament in strainatate, in clinica din centrul universitar la care este arondata directia de sanatate publica a judetului in care domiciliaza bolnavul, pentru o investigatie riguroasa de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.

6. Analizeaza:

a) masurile terapeutice aplicate in unitatile de specialitate din tara (examen clinic complet, documentatie medicala etc.);

b) starea bolnavului dupa aplicarea tratamentelor respective;

c) recomandarile de tratament in tara (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);

d) eficienta tratamentului aplicat in tara.

7. Recomanda unitatea medicala in care bolnavul urmeaza sa fie tratat, intocmind in acest scop documentatia medicala necesara, in situatia in care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat in tara.

8. Informeaza pacientul sau apartinatorii acestuia despre boala de care sufera, interventia recomandata, rezultatele asteptate in urma efectuarii interventiei in strainatate, precum si despre riscurile pe care le comporta interventia.

ANEXA 3 PROCES-VERBAL MEDICAL pentru trimiterea la tratament medical in strainatate, din data de …

Membrii Comisiei de specialitate teritoriale: 1. …, presedintele comisiei; 2. …, membru; 3. …, membru; 4. …, membru; 5. …, membru.

In conformitate cu prevederile …, ne-am intrunit in comisie si am examinat bolnavul/bolnava …, in varsta de …, avand ocupatia …, buletin/carte de identitate seria … nr. …, domiciliat/domiciliata in …, telefon …, stabilind urmatoarele: … Concluzii: 1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.) …, 2. Tratamentul efectuat pana in prezent in tara …, 3. Tratamentul efectuat pana in prezent in strainatate: a) locul …; b) intervalul de timp …; c) in ce a constat tratamentul …; d) beneficiul pentru bolnav …; e) estimarea riscului legat de evolutia bolii … 4. Starea actuala a afectiunii … 5. Recomandari de tratament (al starii actuale) in tara: … a) Eficienta estimata … b) Nu beneficiaza de tratament in tara (motivatia completa asupra riscului tratamentului efectuat in tara, comparativ cu cel care urmeaza sa se efectueze in strainatate) … 6. Recomandari de tratament in strainatate (al starii actuale): a) scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operatie, protezare, tratament, recuperare etc.) …; b) estimarea beneficiului pentru bolnav …; c) locul (clinica recomandata), tara, orasul, telefon, fax…; d) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat…; e) daca bolnavul are nevoie de insotitor – motivare…; Semnaturile membrilor comisiei de specialitate teritoriale: 1. …, 2. …, 3. …, 4. …, 5. …, Presedinte, …

N.B. Anexa 3 a fost modificată – a se vedea mai jos cum.

ANEXA 4 Unitatea sanitara … Nr. …/… FISA DE TRIMITERE la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicatiei de transplant de celule STEM hematopoietice (A se completa cu majuscule toate rubricile, respectandu-se integral toate datele cerute.)

Numele bolnavului … Prenumele bolnavului … Numele purtat anterior …, varsta …, sexul … Locul nasterii …, data nasterii … Mama …, tata … Buletin/carte de identitate nr. … seria …, eliberat/eliberata la data … Organul emitent …, CNP … … Domiciliul stabil: Judetul/sectorul …, orasul/comuna … Str. … nr. … Bl. …, sc. …, et. …, ap. … Telefon (domiciliu) …, alte telefoane … Alte adrese … Locul de munca (institutia, adresa, telefon) … Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresa, telefon) …; Diagnostic (in detaliu: forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc) … Data diagnosticului … Locul diagnosticului: Institutia … Adresa institutiei … Telefon …, fax … Medic … Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuarii examenelor, daca acesta difera de locul diagnosticului: – examen clinic: … – examene hematologice: … – examene citochimice si/sau imunohistochimice: … – examene biochimice (cu valorile normale ale metodei): … – examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice): … – examene citogenice: … – examene radiologice (imagistice): … – alte examene: … Tratament (in detaliu: produs, doze, ritm, zile, raspuns, complicatii pentru fiecare cura): … Raspuns global (bilant); modul in care a fost apreciata evolutia sub tratament: … Complicatii la bilant: … Boli asociate la momentul formularii cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenita ulterior completarii actualului formular permite anularea valabilitatii cererii si a rezolutiei formulate. – Cardiace: … – Hepatice: … – Renale: … – Infectioase (precizari HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis): … – Alte boli asociate: … Examene stomatologice: … Parafa si semnatura medicului specialist … Consult neurologic: … Parafa si semnatura medicului specialist … Consult psihiatric: … Parafa si semnatura medicului specialist … Expertiza psihologica: … Parafa si semnatura medicului specialist … Situatia bolii la momentul formularii cererii de transplant: … Elemente de fundamentare a cererii de transplant: … Ultimul bilant: data … Indice Karnofsky (modificat pentru copii) … Testul HIV … Radiografia toracica (f + p) … Teste functionale ventilatorii: VEMS … CV … CPT … FVC (optional) … FEVI (optional) … Indice de difuziune a CO (optional) … Puls/AV … TA … ECG … Ecocardiograma (FEVS) … EEG (optional) … Examenul fundului de ochi … Examenul LCR … AST/ALT … Bilirubina serica (totala, directa, indirecta) … Creatinina serica … CI. Creatinina (optional) … Uree sanguina … Acid uric sanguin … Hemograma completa: … Mielograma (nr./data): … Biopsia medulara (nr./data): … Consimtamantul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimtamantului: … Martori: 1. Numele si prenumele (in clar) … Semnatura … 2. Numele si prenumele (in clar) … Semnatura … Grupa sanguina … Rh … Anticorpi iregulari … Fenotip HLA … Semnatura si parafa medicului care trimite … Data formularii cererii complete … Data analizei cererii … Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) … Motivarea formulata de comisie … Locul de pe lista de asteptare … Data prevazuta a transplantului … Centrul … Alte observatii ale comisiei … Asigurarea de sanatate/Nr. carnet de asigurat … Comisia de specialitate teritoriala: … Presedinte … Membri: 1. … 2. … 3. …

ANEXA 5 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA … (adresa, telefon, fax), Nr. …/…

Catre MINISTERUL SANATATII

Directia generala asistenta medicala

Va trimitem alaturat dosarul medical al pacientului …, cu diagnosticul … , care are recomandarea Comisiei medicale de … pentru trimiterea la tratament medical in …, in vederea efectuarii … .

Va rugam sa analizati si sa dispuneti finantarea cu echivalentul in lei al sumei de …,
din care: cheltuieli de tratament = …;

cheltuieli de spitalizare = …;

cheltuieli de transport = … „

Director, …

Director adjunct financiar-contabil, …

ANEXA 6 ANGAJAMENT

Subsemnatul …, (numele si prenumele) domiciliat in … , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de identitate seria … nr. …, eliberat/eliberata la data de … de …, in calitate de solicitant/apartinator legal (sot/sotie, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului in strainatate pentru diagnosticul …, aprobat prin (nr. de inregistrare al documentului de aprobare) …, in temeiul art. … din Ordinul ministrului sanatatii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, ma angajez ca in termen de 3 zile de la intoarcerea mea in tara sa prezint directiei de sanatate publica a judetului … (municipiului Bucuresti) documentele justificative privind utilizarea sumei de …, aprobata pentru efectuarea tratamentului medical.

Nr. … din … Semnatura …

ANEXA 7 DECLARATIE

Subsemnatul …, (numele si prenumele) domiciliat in … , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de identitate seria … nr. …, eliberat/eliberata la data de … de …, in calitate de solicitant/apartinator legal (sot/sotie, ruda pana la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului in strainatate pentru diagnosticul …, in temeiul art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, declar ca am luat cunostinta de la comisia de specialitate teritoriala despre urmatoarele informatii referitoare la:

– boala de care sufera pacientul pentru care se recomanda tratament in strainatate;

– tratamentul recomandat in strainatate, precum si riscurile pe care le comporta acesta;

– rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate.

Nr. … din … Semnatura …

http://www.aspbihor.ro/Legislatie%20privind%20sanatatea/Ordin%20nr.%2050%20din%202004%20al%20Ministerul%20Sanatatii.pdf

Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii nr.302/2004

Ordin nr. 302 din 22/03/2004 (Ordin 302/2004) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 295 din 05/04/2004.

Avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. O.B. 3.137/2004, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii nr.50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 3 „Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical in strainatate, din data de …” se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Directia generala asistenta medicala, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

http://www.legestart.ro/Ordin-nr-302-din-2004-(NzE5MTI-).htm

Fondul national de solidaritate

Fondul national de solidaritate este un fond special, administrat si gestionat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in  scopul  de a contribui,  in baza principiului solidaritatii nationale, la reducerea saraciei in familiile aflate in situatii de extrema dificultate.

Temeiul legal: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului National de Solidaritate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.366/2001.

DESTINATIILE FONDULUI NATIONAL DE SOLIDARITATE

Sumele atrase la Fondul National de Solidaritate vor fi utilizate pentru:

– Cheltuieli cu intretinerea, constructia, amenajarea si modernizarea institutiilor de asistenta sociala

– Ajutoare financiare pentru persoane si familii aflate in situatii de extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor cauze justificate

– Acordarea de ajutor persoanelor cu afectiuni de sanatate deosebit de grave pentru tratament medical si interventii chirurgicale in strainatate.
Beneficiarii si sumele acordate potrivit destinatiilor prevazute anterior se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

UPDATE 7 noiembrie 2009. Din păcate, Ordinul 50 a fost modificat. În defavoarea noastra, desigur. A fost publicat în Monitorul Oficial pe 2 noiembrie 2009.

Din punctul de vedere al specialiştilor, modificările sunt discriminatorii. De exemplu:

– Dacă pacientul are nevoie de un tratament costisitor în străinătate, pentru care este necesară o sumă mare de bani, primeşte… 0 puncte.

– Dacă pacientul are vârsta de peste 60 de ani, primeşte… 0 puncte. Chiar dacă a contribuit din belşug la fondul de asigurări.

Cele mai multe puncte, paradoxal, sunt primite de pacientul care are răbdare să aştepte cât mai mult timp ca dosarul său să fie aprobat de către autorităţi. UN AN, de exemplu, ca să iei maxim de puncte. De unde rezultă că pacientul grav bolnav poate muri cu speranţa în mână şi cu marea mulţumire că va primi 20 de puncte.

Mulţumim din inimă, Partidului!

Ordin nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 2 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 742/2009)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. A.V. 887 din 27 octombrie 2009, avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

„(7) In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin, presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa se prezinte la Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale intocmite si care nu au fost aprobate pana la data publicarii prezentului ordin, in vederea stabilirii punctajului corespunzator fiecarui bolnav in conditiile prezentului ordin.

(8) Ca urmare a analizarii proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa intocmeasca o situatie centralizatoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.

(9) In situatii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesita aprobarea solicitarii in regim de urgenta, comisiile de specialitate teritoriale care recomanda trimiterea bolnavului pentru tratament in strainatate sunt obligate sa mentioneze aceasta situatie in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit, precum si sa precizeze, in scris, motivele medicale care au stat la baza acestei recomandari.”

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Solicitarile de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate se aproba, ca urmare a analizarii acestora, de catre o comisie constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, formata din:

a) secretarul de stat care coordoneaza activitatea Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, in calitate de presedinte al comisiei;

b) 2 reprezentanti ai Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei;

c) un reprezentant al Directiei generale buget si credite externe;

d) un reprezentant al Directiei legislative si asistenta juridica.

(2) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa se intruneasca in primele 5 zile ale fiecarei luni, precum si ori de cate ori este nevoie, in vederea analizarii solicitarilor transmise in conditiile prezentului ordin.

(4) La finalul fiecarei intalniri, ca urmare analizarii solicitarilor depuse, comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa intocmeasca un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenti ai acesteia.

(5) In cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile stabilite lunar cu aceasta destinatie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat in lipsa tratamentului:

– risc major (mare) = 10 puncte;

– risc mediu = 5 puncte;

– risc scazut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

– foarte mare (recuperare totala) = 10 puncte;

– satisfacator (recuperare partiala) = 5 puncte;

– nesatisfacator (fara beneficii evidente) = 0 puncte;

c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:

– reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala = 10 puncte;

– reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala = 5 puncte;

– fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala = 0 puncte;

d) varsta pacientului:

– 0-26 de ani = 10 puncte;

– 27-60 de ani = 5 puncte;

– peste 60 de ani = 0 puncte.

(6) Dupa stabilirea, de catre comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin insumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final corespunzator fiecarui bolnav prin aplicarea urmatoarelor criterii suplimentare:

a) costul estimat al tratamentului solicitat:

– sub 25.000 lei = 20 puncte;

– 25.000-50.000 lei = 15 puncte;

– 50.000-75.000 lei = 10 puncte;

– 75.000-100.000 lei = 5 puncte;

– peste 100.000 lei = 0 puncte;

b) perioada de timp care a trecut de la data inregistrarii solicitarii la nivelul Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, calculata incepand cu data de la care dosarul transmis este complet si indeplineste toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin:

– sub 1 luna = 0 puncte;

– 1 luna-3 luni = 5 puncte;

– 3 luni-6 luni = 10 puncte;

– 6 luni-12 luni = 15 puncte;

– peste 12 luni = 20 puncte.

(7) Pentru bolnavii care au consemnat in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate nivelul de prioritate «Urgenta medicala», criteriile suplimentare nu se aplica.

(8) Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin insumarea punctajului total consemnat in procesul-verbal medical intocmit de catre comisiile de specialitate teritoriale si punctajele acordate la criteriile suplimentare prevazute la alin. (6).

(9) Comisia aproba solicitarile care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin, in limita fondurilor stabilite lunar cu aceasta destinatie si in ordinea descrescatoare a punctajelor totale finale obtinute in conditiile prezentului ordin.

(10) In situatia in care ca urmare a aplicarii criteriilor prevazute la alin. (5) si (6) se obtin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major in lipsa tratamentului.”

3. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

5. Dupa anexa nr. 7 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 8 si 9, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sanatatii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

Bucuresti, 27 octombrie 2009.

Nr. 1.352.

Sursa:

http://emedic.ro/Legislatie/437.htm

Dacă vreţi să cereţi ajutor:

Salvează vieţi

http://salveazavieti.ro

Pasii necesari obtinerii fondurilor pentru tratament in strainatate. – Se poate pleca la tratament in strainatate, daca tratamentul nu poate fi efectuat in Romania, cu fonduri de la Ministerul Sanatatii – cu dosar pentru tratament in strainatate reglementat prin Ordinul 50/2004 completat de Ordinul 697/2004. – Tratamentul in strainatate poate fi decontat prin Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (prin formularul E112). Condiţii: – a. clinica la care se solicita tratament trebuie sa aiba contract cu Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate din tara respectiva, – b. clinica este dintr-o tara din UE, – c. tratamentul pentru afectiune se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul se servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania. Conform Asociaţiei „Salvează vieţi”.

Dacă nu aveţi boli grave dar vă „loviţi de sistem” găsiţi câteva explicaţii în articolul din Capital semnat Mirona Hriţcu, din 27 iulie 2009:

Mort şi înmormân­tat“ este traducerea aproxi­mativă a unei sintagme ameri­cane, care poate defini însă starea de care se apropie sistemul sanitar românesc. Ieşirea din colaps este căutată de autorităţi în modelele de descentralizare şi coplată”.

Ştirile sumbre despre neglijenţa cu care sunt trataţi pacienţii şi experienţele personale ale multor români conturează tabloul actual al sistemului medical. Cu datorii uriaşe acumulate şi bugete consumate în întregime, mai multe spitale din ţară nu mai pot trata pacienţii decât dacă aceştia îşi plătesc din buzunar medicamentele, pe lângă celelalte plăţi „informale“. Un sondaj Gallup realizat la finele anului trecut arăta că o treime din respondenţi au dat şpagă medicilor pentru că li s-a cerut, următoarea categorie profesională învinuită de porniri corupte fiind cea a poliţiştilor, cu doar 6% din răspunsuri.

Cauzele colapsului sunt numeroase, la fel şi victimele sale. Implementarea unor modele verificate în Occident, dar nefuncţionale în România din cauza infrastructurii informatice, investiţiile începute în spitale noi şi aproape niciodată duse la bun sfârşit sau schimbarea constantă a conducerii spitalelor în prima lună de după alegeri sunt doar câteva din simptomele incoerenţei sistemului. Victime cad nu numai pacienţii, ci şi personalul medical sau producătorii şi distribuitorii de medicamente.

200% Cu atât este mai mare numărul de intervenţii chirurgicale pe cap de locuitor efectuate în România faţă de media înregistrată la nivelul statelor membre UE. 210 milioane de euro datorează spitalele furnizorilor de medicamente. Restanţe-record au înregistrat clinicile universitare din Târgu-Mureş, Timişoara şi spitalele judeţene din Argeş şi Teleorman. 40 milioane de euro este cuantumul datoriilor înregistrate de Spitalul de Urgenţă Judeţean Timişoara. Peste 60% din sumă  ar trebui să le revină distribu­itorilor de medicamente.

Datorii de sute de milioane de euro, pe care Guvernul refuză să le mai achite, şi directori schimbaţi de la lună la lună. Aproape pe moarte, sistemul medical din România nu are decât puţine căi de salvare.

Câteva zeci de spitale din ţară nu au, în momentul de faţă, pe stoc, nici produsele medicale de bază. Cu alte cuvinte, pentru un pacient lipsit de orice fel de resurse materiale, căruia îi este, deci, imposibil să îşi achiziţioneze medicamentele (sau, în anumite cazuri, chiar şi anestezicul), nu există niciun colac de salavare. „Îi cumpărăm noi, avem întotdeauna o trusă de urgenţă, făcută pe banii noştri, cu câteva cutii din medicamentele strict necesare“, ne asigură A.P., un medic dintr-un spital judeţean, care a preferat să nu-şi dea numele întreg. Dintr-o perspectivă cinică, trebuie menţionat că oricum nu prea au de ales, întrucât orice deces presupune începerea unei anchete asupra medicului care-l avea în grijă, din care rareori aceştia ies nepătaţi. „Este un sistem bazat pe frică – frică să nu fie daţi afară, teama că vor începe împotriva ta vreo anchetă cu nenumărate corpuri de control, aşa că oamenii preferă să plece capul“, spune preşedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astărăstoae. Este motivul pentru care, deşi deplâng situaţia Sănătăţii, numărul doctorilor care s-au împotrivit numirii politice a superiorilor lor şi schimbării legislaţiei cu o frecvenţă probabil neegalată în restul domeniilor este neglijabil. „Apar modificări legislative o dată la câteva luni, când ni se schimbă, automat, şi formularele, care oricum sunt extrem de complexe şi pe care nu ai voie să le completezi cumva greşit. Nu mai pot să mă ocup de bolnavi din cauza scriptologiei“, se plânge medicul sus-menţionat. Mai multe în Capital, Mirona Hriţcu – 27 iulie 2009.

Anunțuri

Un răspuns

Subscribe to comments with RSS.


Daca vrei sa spui ceva... Scrie aici

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: